جاده مرند تبريز فروش آپارتمان در لاله فروش خانه مارالانشهرک امام تبریز آذربايجان شرقي تبريز فروش خانه نصف راه مغازهولیعصر جنوبیجاده تهران زمين فروش خانه در چايکناریاغچیان نور مجتمع مسکونی رزولي عصر جنوبي باختر برج ميناشهرک نور مجتمع فجرکوچه باغ تبريز آپارتمان گلگشترهن و اجاره کارگاه بزرگراه کسایی فروش زمين جاده آذرشهر فروش آپارتمان در راه آهنرهن و اجاره خانه ولی عصرآپارتمان کوچه باغ ○ املاک تبريز - مشاوران املاک تبريز - شبکه املاک تبریز - فروش و پيش فروش - رهن و اجاره

 
  کد :  رمز :      
   
 

 فروش و پيش فروش :   رهن و اجاره :                                                          [ جستجو با جزئيات ]

        
   
 
 Ads by Moshaveran      روش رسیدگی به اسناد مالکیتی معارض

روش رسیدگی به اسناد مالکیتی معارض
  بزرگنمايي متن   کوچکنمايي متن
 

 

 

برگرفته از سایت سازمان ثبت اسناد و املاک :روش رسیدگی به اسناد مالکیتی که معارض اعلام می شود و نحوه ابطال آن

۱-قبول تقاضا از اعلام کننده تعارض.
۲-دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور توسط مسئول اداره وتعیین وقت مراجعه بعدی متقاضی
۳ - ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور
۴- ارسال تقاضا به بایگانی جهت ضبط در پرونده تا روز معاینه محلی .
۵- مراجعه متقاضی و ارسال پرونده نزد مسئول اداره جهت تعیین نماینده ونقشه بردار و تودیع فوق العاده مأموریت و هزینه سفر آنها در صورت تعلق .
۶ـ تعیین نماینده و نقشه بردار همراه متقاضی به محل توسط مسئول اداره.
۷- عزیمت نماینده و نقشه بردار همراه متقاضی به محل .
۸- معاینه محل و کنترل مجاورین و تطبیق اسناد مالکیت مورد دعوی با محل و برداشت نقشه وضع موجود پلاکهای مورد رسیدگی.
۹- ترسیم نقشه ایکه نمودار پلاکهای مورد رسیدگی بوده بنحویکه میزان تعارض نیز در آن با رنگ خاصی مشخص شده باشد وسیله نقشه بردار و تنظیم صورت جلسه لازم توسط نماینده.
۱۰- ارائه گزارشی مبنی بر چگونگی وقوع تعارض نویسنده توسط نماینده و نقشه بردار همراه با صورت جلسه و نقشه به مسئول اداره .
۱۱- بررسی گزارش نماینده و صورت جلسه مربوطه و ضمائم آن و اظهار نظر صریح مبنی بر وقوع تعارض و دستور صدور بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی و تهیه گزارش به ثبت منطقه مسئول اداره .
۱۲- تهیه گزارش لازم به ثبت منطقه و تهیه بخشنامه توسط نماینده اقدام .
۱۳- بررسی و امضاء بخشنامه و گزارش تهیه شده توسط مسئول اداره آن .
۱۴- صدرو بخشنامه و گزارش از دفتر اندیکاتور .
۱۵- ارسال بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی و گزارش به ثبت منطقه .
۱۶- برگشت پرونده به بایگانی و ضبط آن تا وصول رأی هیئت نظارت .
۱۷- وصول رأی هیئت نظارت از طریق ثبت منطقه و دستور ثبت آن در دفتر اندیکاتور و نصب در تابلو اعلانات ثبت محل .
۱۸- ثبت رأی دفتر اندیکاتور و نصب آن در تابلوی اعلانات تا انقضاء زمان اعتراض وسیله متصدی امور دفتری .
۱۹- در صورت عدم وصول اعتراض مراتب کتباً بدارندة سند مالکیت معارض
(ثبت مؤخر) ابلاغ می شود تا گواهی طرح دعوی در دادگاه صالحه را ظرف مهلت مقرر ارائه نماید .
۲۰- دستور ابطال سند مالکیت مؤخر الصدور بعد از انقضاء مهلت مقرر و پس از ارائه گواهی عدم طرح از ناحیه مالک ثبت مؤخر بوسیله مالک ثبت مقدم .
۲۱- قید مراتب تعارض در ستون ملاحظات پیش نویس سند مالکیت معارض و تهیه پیش نویس و بخشنامه لازم به دفاتر اسناد رسمی تابعه مبنی بر اعلام ابطال سند مالکیت معارض وسیله نماینده .
۲۲- امضاء مراتب فوق توسط مسئول اداره .
۲۳- صدور بخشنامه از دفتر اندیکاتور و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی تابعه و دفتر بازداشتی .
۲۴- ارسال پرونده به دفتر املاک جهت قید مراتب تعارض در ثبت مربوطه و ابطال سند مالکیت معارض در صورتیکه در اختیار باشد .
۲۵- ارسال پرونده به بایگانی و ثبت آن .
۲۶-ضبط پرونده در ردیف مربوطه وسیله بایگانی .دوشنبه 11 مرداد 89


 
 
 آخرين جستجو ها :

عباسیدفترکارشمشادباسمنج تبريز ستارخانسينمافرهنگيانمهرآرادنشانیاورژانسقراملکساختمانزمینهایاستخرمارالان تبریز شهرياربرجادهالوار سفلینسترنمحمديپروازخانوادهجاده تهران زمينکوهدشتساختمان بلوار 29 بهمنارتمانرجائیبازار تبريز معروففرديساشكانتبريزيبیمارستانويلا جاده مرندزعفرانیه آپارتمانامیریاملاکامیدیهنیلوفرتبریزیاول دامپزشکی القلندیسمولویرهن و اجاره خانه در کوی سهندآناخاتونافرازفرهنگي فروش خانه نصف راهجنوبیزمين جاده آذرشهردانشكدهنارونشاهگليعبدالحسابرسنانجستانپروانهجمهوريبرلیاناعتصاميخارزمیطالقانیاسارگادنیرویراستهبوستانگلگشتشکوفه فروش زمين جاده آذرشهرمیرداماد محراب آ ارتمانهای بانک مسکنکارگاه جاده آذرشهرشبسترطلايهجانفشاننارمکاولینبرادرانالريسباغيها

 
 


شبکه اطلاع رساني املاک و مستغلات شهر تبريز کليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شبکه اطلاع رساني املاک تبريز محفوظ است و هرگونه کپي  اطلاعات ، مطالب و فايل ها بدون مجوز کتبي ممنوع مي باشد.

صفحه اول   |   در باره سايت   |  قوانين و مقررات   |   راهنما   |   تماس                                    Copyright © 2008 - 2017 , All rights reserved for moshaveran.info