جاده مرند تبريز فروش آپارتمان در لاله فروش خانه مارالانشهرک امام تبریز آذربايجان شرقي تبريز فروش خانه نصف راه مغازهولیعصر جنوبیجاده تهران زمين فروش خانه در چايکناریاغچیان نور مجتمع مسکونی رزولي عصر جنوبي باختر برج ميناشهرک نور مجتمع فجرکوچه باغ تبريز آپارتمان گلگشترهن و اجاره کارگاه بزرگراه کسایی فروش زمين جاده آذرشهر فروش آپارتمان در راه آهنرهن و اجاره خانه ولی عصرآپارتمان کوچه باغ ○ املاک تبريز - مشاوران املاک تبريز - شبکه املاک تبریز - فروش و پيش فروش - رهن و اجاره

 
  کد :  رمز :      
   
 

 فروش و پيش فروش :   رهن و اجاره :                                                          [ جستجو با جزئيات ]

        
   
 
 Ads by Moshaveran      روش تفکیک املاک

روش تفکیک املاک
  بزرگنمايي متن   کوچکنمايي متن
 

 

 

روش تفکیک املاک

.روش تفکیک املاک

۱-مراجعه متقاضی به دفتر خانه و اخذ درخواست تفکیکی و ارائه آن به ثبت محل به ضمیمه نقشه تفکیکی که خود تهیه نموده باشد .
۲- دستور ثبت درخواست در دفتر اندیکاتور و ارجاع به نماینده جهت اقدام .
۳- ارسال درخواست تفکیکی به بایگانی جهت پیوست پرونده و تسلیم آن به نماینده .
۴- بررسی و تهیه نامه جهت ارسال نقشه به شهرداری برای تایید عند اللزوم .
۵- امضاء نامه وسیله مسئول مربوطه و صدور آن .
۶- برگشت پرونده به بایگانی وضبط آن تا وصول پاسخ شهرداری .
۷- مراجعه متقاضی به ثبت پس از بازگشت دو ماه از تاریخ تسلیم نامه به شهرداری در صورت عدم وصول پاسخ از شهرداری حهت ادامه عملیات تفکیک .
۸- وصول پاسخ از شهرداری منضم به نقشه تأیید شده .
۹-دستور ثبت نامه شهرداری در دفتر اندیکاتور و تعیین وقت مراجعه بعدی وسیله مسئول مربوطه و اعلام آن به متقاضی .
۱۰- ثبت نامه در دفتر اندیکاتور.
۱۱- ارسال سوابق به بایگانی جهت ضبط تا مراجه متقاضی در روز تعیین شده.
۱۲- مراجعه متقاضی در روز مقرر وارسال سوابق نزد مسئول مربوطه جهت تعیین نماینده ونقشه بردار.
۱۳-تعیین نماینده ونقشه بردار وسیله مسئول مربوطه جهت عزیمت به محل.
۱۴- تودیع فوق العاده مأموریت وهزینه سفر نماینده ونقشه بردار درصورت تعلق.
۱۵- عزیمت نماینده ونقشه بردار به محل همراه متقاضی .
۱۶-معرفی ملک وسیله متقاضی وتشخیص حدود توسط نماینده وبرداشت نقشه و ارزیابی توسط نقشه بردار وتعیین وقت مراجعه بعدی متقاضی.
۱۷- ترسیم نقشه تفکیکی وتنظیم برگ ارزیابی وسیله نقشه بردار وتهیه صورت جلسه تفکیکی وسیله نماینده وامضاء آن وسیله نقشه بردار ونماینده ومتقاضی .
۱۸- ارائه گزارش نماینده ونقشه برداربه مسئول مربوطه منضم به صورت جلسه ونقشه تفکیکی.
۱۹- گواهی دفتر بازداشتی مبنی بر عدم بازداشت .
۲۰- برسی مسئول اداره وارجاع به حسابداری جهت اخذ هزینه تفکیک.
۲۱- ارسال پرونده به حسابدار جهت محاسبه هزینه تفکیک.
۲۲- پرداخت هزینه تفکیک توسط متقاضی در بانک .
۲۳- پیوست قبض پرداخت هزینه تفکیک به پرونده وارسال آن نزد مسئول مربوطه جهت امضاء.
۲۴- کنترل و امضاء صورت مجلس تفکیکی وسیله مسئول مربوطه.
۲۵- ارسال صورت مجلس تفکیکی به اندیکاتور جهت صدور وارسال آن به دفتر خانه.
۲۶- صدور صورت جلسه تفکیکی وارسال آن به دفترخانه مربوطه .
۲۷- برگشت پرونده همراه با سوابق به بایگانی جهت ضبط در ردیف مربوطه.دوشنبه 11 مرداد 89


 
 
 آخرين جستجو ها :

شهرجديدبنبستمیلادآسانسورنیاورانشهنازباباییالماساولویتجاده اهرآپارتمانهايسوئيتشریعتیمسكونيمنطقهخمينیابياريپروين اعتصامی كوچه تعاونی خيابنساتراپسهيلاباغشمالآپارتمان ششگلانباغميشهجدیدالاحداث فروش آپارتمان شمس تبریزیاردیبهشتالمبینشادباد فروش آپارتمان کوچه باغپایینترازبانکتجلاییکشسراینارمکياغچيانميردامادرهن و اجاره دفترکار در راه آهنرهن و اجاره آپارتمان ولی امرارتمانآرپادرسیماهکارزارطبقهآپارتمان گلگشتبرجهايرودكیخانوادهزعفرانیه آپارتماندوطبقهنرسیدهناصحیفرهنگيسيفعليمازندرانليدايمولویمجتمعمبوتانشقایقجمهوریآخونيپردیسKOYE BESATارغوانطلايهکشکسرایتعاونیتهرانمغازهآذربايجان شرقي تبريز آزادگانچايكنارجاده مرند تبريز شهیدبهروزیاپارتماناياخولهخمینی

 
 


شبکه اطلاع رساني املاک و مستغلات شهر تبريز کليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شبکه اطلاع رساني املاک تبريز محفوظ است و هرگونه کپي  اطلاعات ، مطالب و فايل ها بدون مجوز کتبي ممنوع مي باشد.

صفحه اول   |   در باره سايت   |  قوانين و مقررات   |   راهنما   |   تماس                                    Copyright © 2008 - 2017 , All rights reserved for moshaveran.info