Server Error املاک تبريز - مشاوران املاک تبريز - شبکه املاک تبریز - فروش و پيش فروش - رهن و اجاره

 
  کد :  رمز :      
   
 

 فروش و پيش فروش :   رهن و اجاره :                                                          [ جستجو با جزئيات ]

        
   
 
 Ads by Moshaveran      روش ابطال اسناد مالکیت قبلی و صدور سند ماکیت جدید

روش ابطال اسناد مالکیت قبلی و صدور سند ماکیت جدید
  بزرگنمايي متن   کوچکنمايي متن
 

 

 

روش ابطال اسناد مالکیت قبلی و صدور سند ماکیت جدید روش ابطال اسناد مالکیت قبلی و صدور سند ماکیت جدید در اجرای قانون زمین شهری و احکام دادگاهها و اسناد
اسناد مالکيت صادره از طرف ادارات ثبت هميشه معتبر هستند و فقط با حکم قطعی مراجع قضائی صالحه يا قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که به تاييد شورای نگهبان هم رسيده باشد و يا در صورت انتقال ملک وسيله اجراء به ديگری قابل ابطال می باشند که بعد از وصول نامه درخواست ابطال سند از مراجع صلاحيت دار به همراه مدارک قطعی قابل قبول مانند رای کميسيون ماده 12 مبنی بر موات بودن ملک در مورد املاک مشمول قانون زمين شهری و امثالهم يا ارائه حکم قطعی از مرجع قضائی صالحه وسيله ذينفع يا سند انتقال اجرائی وسيله متعامل رئيس ثبت دستور ثبت تقاضا در دفتر انديکاتور را می دهد و موضوع را برای بررسی و اقدام به دفتر املاک ارجاع می نمايد. متصدی دفتر پس از ثبت تقاضا در دفتر انديکاتور آن را همراه با ضمائم اش به بايگانی ارسال می دارد تا پرونده ثبتی را ضميمه نمايند. در بايگانی پرونده مربوطه از رديف خود استخراج و همراه با سوابق به دفتر املاک ارسال می شود. متصدی دفتر املاک پس از بررسی سوابق و ملاحظه مدارک ابرازی و تطبيق مشخصات مندرج در آن با محتويات پرونده ثبتی و پس از حصول اطمينان از عدم اشکال مراتب ابطال سند مالکيت اوليه را در ستون ملاحظات دفتر املاک مربوط و پيش نويس سند مالکيت اوليه با قيد شماره نامه يا حکم يا سند انتقال اجرائی توضيح می دهد سپس پيش نويس سند مالکيت جديد را تهيه می نمايد. در اين پيش نويس علاوه بر قيد مشخصات کامل مالک جديد و حدود و مشخصات ملک بايستی جريان پرونده ثبتی و نحوه ابطال سند مالکيت اوليه و شماره و تاريخ مستند ابطال بطور مشروح نوشته شود و بعد از گواهی دفتر بازداشتی مراتب قيد شده در دفتر املاک و پيش نويس سند مالکيت اوليه و نيز پيش نويس سند مالکيت جديد را که با همان ثبت صفحه اوليه تنظيم شده به امضاء مسئول مربوطه برساند. سپس درصورتيکه سند مالکيت اوليه به طريقی ارائه شد آن را هم باطل و ضميمه پرونده ثبتی نمايد ولی در هر صورت بعد از انجام تشريفات فوق بخشنامه ای را خطاب به دفاتر اسناد رسمی مبنی بر ابطال سند مالکيت اوليه تهيه می نمايد در اين بخشنامه نيز مشخصات کامل ملک و مالک و شماره و تاريخ مستند ابطال سند مالکيت اوليه و نام و مشخصات مالک جديد با تصريح بر ابطال سند مالکيت اوليه قيد می شود و بخشنامه را مسئول مربوطه امضاء و پس از درج شماره بر آن وسيله دفتر انديکاتور به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال می دارد. آنگاه پرونده به حسابداری جهت پرداخت بهاء دفترچه سند مالکيت فرستاده می شود و پس از پرداخت بهاء دفترچه سند مالکيت وسيله ذينفع پرونده برای تحرير سند به دفتر املاک برگشت می شود. متصدی دفتر املاک سند مالکيت را تحرير و پيش نويس و سند را به امضاء مسئول مربوط می رساند و پرونده را برای تحويل سند به ذينفع به بايگانی ارسال می دارد. در بايگانی ابتدا سند نخ کشی و پلمپ می شود و بعد در دفتر تسليم سند ثبت می گردد آنگاه پس از احراز هويت از متقاضی به نحوی که قبلا توضيح داده شد در قبال اخذ رسيد از او در دفتر تسليم سند و ستون ملاحظات پيش نويس سند مالکيت به او تسليم می گردد. و پرونده در رديف خود در بايگانی ضبط می شود. بديهی است چنانچه صدور سند مالکيت جديد مستند به سند انتقال اجرائی باشد علاوه بر تقاضای ذينفع ارائه صورتجلسه تحويل ملک که وسيله مامور اجراء تنظيم می شود يا اقرار به تحويل ملک از ناحيه متعامل همراه با سند انتقال اجرائی ضروری است
۱ـ وصول نامه از مرجع مربوطه به ضمیمه مدارک قطعی قابل قبول.
۲ـ دستور ثبت نامه در دفتر اندیکاتور و ارسال به بایگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده.
۳ـ ضمیمه نمودن پرونده به تقاضا و ارسال آن به دفتر املاک جهت اقدام بعدی.
۴ـ قید مراتب ابطال در پیش نویس سند مالکیت اولیه و ثبت دفتر املاک و تهیه پیش نویس سند مالکیت جدید وسیله متصدی دفتر املاک.
۵ـ امضاء مراتب قید شده و نیز پیش نویس سند مالکیت توسط مسئول اداره.
۶ـ گواهی دفتر بازداشتی.
۷ـ تهیه بخشنامه لازم مبنی بر اعلام ابطال سند مالکیت به دفاتر اسناد رسمی تابعه توسط دفتر املاک.
۸ـ امضاء بخشنامه فوق وسیله مسئول مربوطه.
۹ـ صدور بخشنامه از دفتر اندیکاتور و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی.
۱۰ـ ارسال پرونده به حسابداری جهت پرداخت بهاء دفترچه سند مالکیت و پرداخت بهاء آن توسط متقاضی.
۱۱ـ ارسال پرونده به دفتر املاک جهت تحریر سند مالکیت.
۱۲ـ تحریر سند مالکیت وسیله متصدی دفتر املاک.
۱۳ـ امضاء ثبت دفتر املاک و سند مالکیت توسط مسئول مربوطه.
۱۴ـ ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت در دفتر تسلیم اسناد و پلمپ و تحویل آن به ذینفع در قبال اخذ رسید.
۱۵ـ ضبط پرونده در ردیف مربوطه در بایگانی.
تذکر: در صورتیکه صدور سند مالکیت مستند به سند انتقال إجرائی باشد علاوه بر تقاضای ذینفع ارائه صورت جلسه تحویل ملک یا قرار به تحویل ضروری است.

دوشنبه 11 مرداد 89


 
 
 آخرين جستجو ها :

گلبادمنظریهاتهیهغلامیجدیریچهار راه آبرسان ساختمانمهرانشهرشهريارکلانترآپارتمان ششگلانمحمدیپزشكينیرویشهرک مهرانشهرتبريز انقلابدامبزشکیکویمسكونيادارهعلامهبقالزادهصنعتیاذربايجاناموزشفرهنگيانوپرورشآپارتمان گلگشتشيبلیساختمان بلوار 29 بهمنولالهورزقانچهراه ابرسان گلباد كوي مانداناجنوبیوششگلانصدرالدينینسترن فروش آپارتمان در لالهدامپزشكيبرادرانزعفرانیهساختمنباغلارشهریاربنزینشهرک نور مجتمع پردیسبهاروآخونيبلوارمنجمدکترنائبیگلبارانزيتونرهن و اجاره آپارتمان در قره آغاجینگجهبارانلوشمشاد فروش وام مسکن در رشديهجنگلیکارگاهآذربايجان شرقي تبريز صنعتيمهرانگلدیسققنوسپاسداراننشانياخولهجلالیهمارلانرهن و اجاره آپارتمان ولی امرامیریويلا جاده مرندسيزده

 
 


شبکه اطلاع رساني املاک و مستغلات شهر تبريز کليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شبکه اطلاع رساني املاک تبريز محفوظ است و هرگونه کپي  اطلاعات ، مطالب و فايل ها بدون مجوز کتبي ممنوع مي باشد.

صفحه اول   |   در باره سايت   |  قوانين و مقررات   |   راهنما   |   تماس                                    Copyright © 2008 - 2020 , All rights reserved for moshaveran.info